Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes

Het is alweer even geleden dat ik mijn mastertitel Algemene cultuurwetenschappen behaalde aan de Universiteit van Tilburg met het onderzoek Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes – Criteria voor peutertheater in de ontwikkeling van culturele competentie. Het was destijds een eerste wetenschappelijk aanzet tot het serieus nemen van peutertheater. Er is zeker het een en ander veranderd in het wereld van het jeugdtheater, maar nog steeds staat vast dat niet vroeg genoeg begonnen kan worden met de ontwikkeling van culturele competentie.

Samenvatting

Het rapport Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes bevat een explorerend onderzoek naar de vormen van peutertheater die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater. Vanuit geldende theorieën over ontwikkelingspsychologie, culturele informatieverwerking, de ontwikkeling van culturele competentie (culturele socialisatie) en betekenisgeving aan voorstellingen (voorstellingsanalyse) is een analysemodel voor peutertheater ontwikkeld.

Om het analysemodel te exploreren zijn drie peutertheatervoorstellingen geanalyseerd. Tegelijkertijd is het publiek in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar geobserveerd direct voorafgaand, tijdens en direct na het plaatsvinden van de voorstelling. In alle drie de gevallen blijkt er een parallel te bestaan tussen de mate waarin een voorstelling positief dan wel negatief scoort op het analysemodel en de mate van aandacht en gedrag van het publiek. Uit deze parallel wordt geconcludeerd dat de richtlijnen van het analysemodel die in dit onderzoek worden gegeven kunnen worden gebruikt voor de beoordeling en verbetering van peutertheaterproducties zodat ze op een positieve wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie.

Het volledige onderzoek is te downloaden via deze link.

Geen reactie's

Geef een reactie