Trainingsacteur

Als trainingsacteur werk ik samen met een trainer om oefenmomenten tijdens trainingen professioneel vorm te geven. Ik verdiep me in de context van de cursisten, omdat ik ervan overtuigd ben dat je beter leert als de oefensituatie aansluit bij de dagelijkse praktijk. Ik stem af op en sluit aan bij de drijfveren van de cursist, zodat de oefensituatie realistisch en herkenbaar is en uitnodigt tot gedragsverandering.